Privacybeleid

Ondeline (Tropical Glacier) respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel (en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Als u deze website blijft bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we een andere methode hebben voorzien om cookies op onze website te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

Website (hierna: “Website”) tropicalglacier.nl.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke”): Ondeline, gevestigd aan Vlijtsekade 139, 7317AP Apeldoorn, KvK-nummer: 72340800.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van haar functionaliteiten ontstaat. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden aangespannen:
vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet
voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid
De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van enige (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.
Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle vervolgschade op u te (her) vorderen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

Persoonlijke informatie die we verzamelen

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de Site informatie over de individuele webpagina’s of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en informatie over hoe u met de site omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als ‘Apparaatgegevens’.

We verzamelen apparaat informatie met behulp van de volgende technologieën:

“Cookies” zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatie bevatten. Bezoek http://www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen.
“Logbestanden” volgen acties die plaatsvinden op de site en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende / exitpagina’s en datum- / tijdstempels.
“Webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u op de site surft. Via Google Analytics & Facebook.

Wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de Site, verzamelen we bepaalde informatie van u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers, IBAN nummer), e-mailadres en telefoonnummer. We verwijzen naar deze informatie als “Bestelinformatie”.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de bestelinformatie die we in het algemeen verzamelen om bestellingen uit te voeren die via de site zijn geplaatst (inclusief het verwerken van uw betalingsinformatie, het regelen van verzending en het verstrekken van facturen en / of orderbevestigingen). Bovendien gebruiken we deze bestelinformatie om:
Communiceren met jou;
Screen onze bestellingen op mogelijk risico of fraude; en
In overeenstemming met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of advertenties verstrekken met betrekking tot onze producten of diensten.

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen screenen op mogelijke risico’s en fraude (in het bijzonder uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze site te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten browsen en omgaan met de Site, en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

Uw persoonlijke informatie delen

We delen uw persoonlijke informatie met derden om ons te helpen uw persoonlijke informatie te gebruiken, zoals hierboven beschreven. We gebruiken Shopify en Shopify Payments, bijvoorbeeld om onze online winkel van stroom te voorzien – u kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy.

We gebruiken Google Analytics ook om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken – u kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettig verzoek om informatie die we ontvangen, of om onze rechten anderszins te beschermen.

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative (“NAI”) bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door naar de opt-outportal van de Digital Advertising Alliance te gaan op: http://optout.aboutads.info/.

Niet traceren

Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling en het gebruik van onze site niet wijzigen wanneer we een Do Not Track-signaal van uw browser zien.

Als u een Europese ingezetene bent, hebt u het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die we over u hebben en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bovendien, als u een Europese ingezetene bent, merken we op dat we uw informatie verwerken om te voldoen aan contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn opgesomd. Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens buiten Europa worden overgedragen, ook naar Canada en de Verenigde Staten.

Dataretentie

Wanneer u een bestelling plaatst via de site, bewaren we uw bestelinformatie voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te verwijderen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via canvas@tropicalglacier.nl.
Bij elk verzoek moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden gevoegd, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waar we contact met u kunnen opnemen.
Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvang je van ons een antwoord.
Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid.
Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: canvas@tropicalglacier.nl.
Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.